A virágzó középkor Magyarországon

I. Károly országa.pdf (144,4 kB)     I. (Nagy) Lajos.pdf (119,4 kB)     Zsigmond, a császár és király.pdf (213,3 kB)             Egy középkori magyar város, Buda.pdf (210,1 kB)     Hunyadi János, a törökverő.pdf (261,2 kB)                                   Hunyadi Mátyás.pdf (211,3 kB)     A királyi hatalom meggyengülése.pdf (211,1 kB)                                                                 A középkori Magyarország bukása.pdf (136,9 kB)

A világ és Európa a kora újkorban

Az Európán kívüli világ.pdf (155,5 kB)     Fölfedezők és hódítók (jegyzet).pdf (169,7 kB)                                             Fölfedezők és hódítók (vázlat).pdf (207,2 kB)     A felfedezések hatásai.pdf (130,8 kB)                                                       Reformáció és katolikus megújulás.pdf (148 kB)     Küzdelem a tengerekért.pdf (132,5 kB)                                                  Az angol polgári forradalom.pdf (267,2 kB)     XIV. Lajos Franciaországa.pdf (215,9 kB)                                                   Nagy Péter cár Oroszországa.pdf (129,9 kB)

Magyarország a kora újkorban

Élet a három részre szakadt Magyarországon.pdf (138,5 kB)     Török emlékek.pdf (251,3 kB)                                      Végvári harcok, végvári hősök.pdf (126,7 kB)     Reformáció, ellenreformáció Magyarországon.pdf (131,1 kB)               Erdély aranykora.pdf (134,5 kB)     Habsburg-ellenes harcok a 17. században.pdf (134,5 kB)                                                  A török kiűzése Magyarországról.pdf (146,5 kB)     A Rákóczi-szabadságharc (új).pdf (138,1 kB)                                   Hazánk a Habsburg Birodalomban (új).pdf (130,6 kB)     II. József, a kalapos király (új).pdf (134,2 kB)

A polgári átalakulás kora

Az USA létrejötte.pdf (122,2 kB)     A felvilágosodás.pdf (116,3 kB)     A francia forradalom kezdete.pdf (72,4 kB)               A francia alkotmányos királyság.pdf (120,6 kB)     A jakobinus diktatúra.pdf (119,4 kB)     Napóleon.pdf (52,5 kB)     A Szent Szövetség és az újabb francia forradalom.pdf (124,8 kB)    Az ipari forradalom és társadalmi hatásai.pdf (32,9 kB)

A polgárosodás kora Magyarországon

Magyarország a napóleoni háborúk korában.pdf (120,9 kB)     A reformkor hajnalán.pdf (125,4 kB)                                       Az első reformországgyűlés.pdf (122,7 kB)     Más úton, egy cél felé.pdf (163,6 kB)     Az első politikai pártok Magyarországon.pdf (68,2 kB)