A nemzetállamok kora (a jegyzetekben szereplő oldalszámok változtak, kivéve polgárháborús táblázat)

Az olasz egység létrejötte.pdf (56,7 kB)     A német egység megteremtése.pdf (50,7 kB)                                                       Az amerikai polgárháború.pdf (57,7 kB)     Az amerikai polgárháború (táblázat).pdf (141,7 kB)                                               Angol (brit) világbirodalom.pdf (52,6 kB)     A második ipari forradalom.pdf (45,5 kB)                                                   Társadalom a századfordulón.pdf (37,5 kB)     Más tájakon.pdf (48,2 kB)

A dualizmus kora (frissített oldalszámokkal)

Önkényuralom és ellenállás (új).pdf (304,7 kB)     Az osztrák-magyar kiegyezés (új).pdf (133,1 kB)                                        A dualizmus rendszere (új).pdf (125,6 kB)     A dualizmus nyugalmi időszaka (új).pdf (177,2 kB)                                            A dualista gazdaság fejlődése (új).pdf (137 kB)     A dualizmus korának társadalma (új).pdf (132,4 kB)                                 A dualizmus korának társadalma (táblázatos).pdf (121,2 kB)       Az ország fővárosa, Budapest (új).pdf (141,4 kB)               A dualizmus válsága (új).pdf (152,6 kB)

Az első világháború

A nagy háború okai.pdf (270 kB)     A világháború kezdete.pdf (195,8 kB)                                                                                A világháború második szakasza.pdf (131,8 kB)      A világháború vége.pdf (128,6 kB)

A két világháborű közötti időszak

Európa az első világháború után.pdf (120,5 kB)     Demokrácia vagy diktatúra.pdf (132,9 kB)                                                   A nagy gazdasági világválság és az USA.pdf (112,7 kB)     Kommunista diktatúra a Szovjetunióban.pdf (135,8 kB)     Németország a két világháború között.pdf (133,2 kB)     Az első világháborút követő békerendszer összeomlása.pdf (211,9 kB)

Magyarország a két világháború között

Forradalom és kommunista diktatúra.pdf (135,8 kB)     Az ellenforradalom hatalomra jutása.pdf (138 kB)                              A bethleni konszolidáció.pdf (134,2 kB)     A szomszédos államok magyarsága.pdf (117,5 kB)                                   Magyarország a gazdasági világválság idején.pdf (131,8 kB)     A Harmadik Birodalom árnyékában.pdf (196,6 kB)               A revízió sikerei.pdf (115,8 kB)     Társadalom és életmód a két világháború közötti Magyarországon.pdf (123,7 kB)     Oktatáspolitika és kultúra a Horthy-korszakban.pdf (161,6 kB)

A második világháború története

A második világháború kezdete.pdf (137,9 kB)     Európai háborúból világháború.pdf (139,1 kB)                                           A totális háború. A holokauszt.pdf (271,5 kB)     Felülkerekednek a szövetségesek.pdf (197 kB)     A második világháború vége.pdf (205,7 kB)     Magyarország a második világháborúban.pdf (133,9 kB)