6. osztály

Év eleji ismétlés.pdf (55,5 kB)          A Rákóczi-szabadságharc.pdf (50 kB)                                                           

A polgári átalakulás kora

USA létrejötte.pdf (41,8 kB)            A felvilágosodás.pdf (50,2 kB)                                                                                                                             A francia forradalom kezdete.pdf (52,7 kB)                                                                                                     Az alkotmányos királyságtól a terror bukásáig.pdf (58,3 kB)                                                                                                      Napóleon.pdf (52,5 kB)              A Szent Szövetség és az újabb francia forradalom.pdf (32,2 kB)                                  Az ipari forradalom és társadalmi hatásai.pdf (32,9 kB)

Magyarország története 1711-1848

Hazánk a Habsburg Birodalomban.pdf (51,8 kB)          A felvilágosult önkényuralom.pdf (47,9 kB)                                     II. József, a kalapos király.pdf (52 kB)          A magyar jakobinus mozgalom.pdf (52,1 kB)                                       Magyarország a napóleoni háborúk korában.pdf (52,7 kB)          A reformkor hajnalán.pdf (55,8 kB)                             Az első reformországgyűlés.pdf (51,1 kB)          Más úton, egy cél felé.pdf (64,7 kB)                                                          Az első politikai pártok Magyarországon.pdf (68,2 kB)

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

A forradalom kezdete.pdf (52,9 kB)          Az első felelős magyar kormány.pdf (54,5 kB)                                                      A nemzetiségi mozgalmak hatásai.pdf (51,7 kB)          Össztűz Magyarországra.pdf (51,6 kB)                                         A dicsőséges tavaszi hadjárat.pdf (53,8 kB)         Az orosz beavatkozás.pdf (50,8 kB)                                    Önkényuralom és ellenállás.pdf (52,1 kB)

A nemzetállamok kora

A kis Napóleon Franciaországa.pdf (36,9 kB)          Az olasz egység létrejötte.pdf (56,7 kB)                                                    A német egység megteremtése.pdf (50,7 kB)          Az amerikai polgárháború.pdf (57,7 kB)                                                Angol (brit) világbirodalom.pdf (52,6 kB)          A második ipari forradalom.pdf (45,5 kB)                               Társadalom a századfordulón.pdf (37,5 kB)          Más tájakon.pdf (48,2 kB)

A dualizmus kora

Az osztrák-magyar kiegyezés.pdf (56,8 kB)          A dualizmus rendszere.pdf (54,7 kB)                                                              A dualizmus nyugalmi időszaka.pdf (57,4 kB)        A dualista gazdaság fejlődése.pdf (55,5 kB)                                        A dualizmus korának társadalma.pdf (49,6 kB)         Az ország fővárosa, Budapest.pdf (60 kB)                                         A dualizmus válsága.pdf (51,2 kB)          Magyarország az első világháborúban.pdf (54,5 kB)